{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Offshore windenergie

Stabiele energieproductie 

Op zee kunnen grotere windparken dan op land worden gebouwd. Alle Belgische offshore windparken worden in een specifieke zone gebouwd, waaronder ook de drie Otary-windparken. Bovendien kunnen op zee ook grotere windturbines geplaatst worden. Door de constante wind op zee en de schaalgrootte beschikken windparken op zee over een hoge en stabiele energieproductie dan andere vormen van hernieuwbare energie.  

placeholder
placeholder

Strijd tegen klimaatverandering 

Offshore windenergie draagt substantieel bij tot het behalen van de Europese doelstellingen voor 2020 op vlak van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Bovendien is offshore windenergie is een cruciaal onderdeel van de Belgische klimaatstrategie. In totaal moet 13% van de elektriciteitsbehoefte van België gedekt worden door hernieuwbare energiebronnen. Zonder de windparken in de Noordzee zou het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen onmogelijk zijn. 

Meer bevoorradingszekerheid 

De groeiende wereldbevolking en de reeds ingezette klimaatverandering bevestigen de nood aan betrouwbare en hernieuwbare energie. Offshore windenergie kan voor een kentering zorgen, omdat lokaal opgewekte duurzame energie zorgt voor een hogere bevoorradingszekerheid en maakt België minder afhankelijk van import van fossiele energiedragers als olie, gas en uranium. 

placeholder
placeholder

Groei en werkgelegenheid 

Het Rentel windpark draagt bij aan de economische groei en stijgende werkgelegenheid in België. De bouw creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en nog eens eenzelfde aantal indirecte jobs. De exploitatiefase creëert gemiddeld 100 nieuwe jobs.  

Bij de realisatie van het totale offshore windpotentieel in België tussen 2007 en 2020 worden ca. 20.000 directe arbeidsplaatsen (uitgedrukt in manjaren) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 permanente jobs voor de exploitatiefase (min. 20 jaar). 

Meerwaarde voor de Belgische economie 

België is pionier op het vlak van offshore wind in Europa. De kennis en ervaring opgedaan door Belgische partijen bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven en tal van toeleveranciers in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporteren naar het buitenland.  

Dit manifesteert zich vandaag al in het binnenhalen van verschillende internationale contracten voor offshore windenergie. Meerdere Belgische ondernemingen specialiseren zich daarom volop in de bouw en de exploitatie van offshore windparken.  

placeholder