{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Maak van onze Noordzee een blauwe energiecentrale 

Op 15 juni was het  Global Wind Day. Een geschikt moment om even stil te staan bij de realisaties van de offshore windenergiesector in België. En tegelijk een blik te werpen op de toekomst. Want als we de transitie naar hernieuwbare energie willen doen slagen, moeten we buiten de conventionele pistes durven denken. In de toekomst zal energie groen, slim maar ook vooral blauw moeten zijn. 

Kaap van 1 miljoen gezinnen

Het Rentel windpark installeert momenteel haar windturbines in de Noordzee. We zijn enorm trots dat onze eerste windturbines al volop stroom leveren aan het Belgische net. Het Rentel windpark is een elektriciteitscentrale op zee die bestaat uit 42 windturbines en jaarlijks stroom zal produceren voor 300.000 Belgische gezinnen. Dankzij de bouw van dit vijfde windpark zal de elektriciteitsproductie in de Noordzee oplopen tot 3600 gigawatt. Zo overschrijden we deze zomer de kaap van 1 miljoen gezinnen die worden voorzien van stroom geproduceerd in de Noordzee. 

Stevige cijfers voor jonge industrie

In 2009 installeerden enkele dromers, durvers en believers de eerste windturbines in de Noordzee. Intussen kan de Belgische offshore windenergiesector stevige cijfers voorleggen. Vanaf 2020 staan de Belgische windparken in voor 50% van de elektriciteitsbehoefte van alle Belgische gezinnen. En produceren ze genoeg stroom om tegemoet te komen aan 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. 

Bovendien geeft de sector zuurstof aan de lokale en Belgische economie door 15.000 jobs te creëren en 13 miljard euro toegevoegde waarde te realiseren. Vandaag zijn we een volwassen sector die kan concurreren in een vrije markt en klaar is voor de toekomst. Een mooi vooruitzicht voor een industrie die eigenlijk haar tienerjaren nog niet heeft bereikt. 

Verdubbeling capaciteit na 2020

Het is duidelijk: windenergie op zee heeft haar plaats veroverd in België. Ook bij de publieke opinie. Want 83 % van de Belgen zijn voorstander van windenergie op zee. 

Niet verwonderlijk dat de federale regering een extra zone van 211 km2 heeft voorzien voor de ontwikkeling van nieuwe windparken vanaf 2020. Dit moet leiden tot een verdubbeling van de stroomproductie op zee tot 4 gigawatt. 

Hierdoor zullen de windparken op zee de stroomproductie van een kerncentrale op land kunnen overnemen. Een mooi vooruitzicht voor de Belgische transitie naar hernieuwbare energie. Maar is dit wel voldoende? 

Energie moet groen, slim en vooral blauw zijn

Vandaag installeren we windturbines op zee en op land, leggen we onze daken vol zonnepanelen, promoten we elektrische voertuigen, installeren slimme meters. Dat doen we goed. Maar om onze energietransitie te doen slagen, moeten we buiten de conventionele pistes treden. 

Energie zal het belangrijkste maatschappelijk vraagstuk van de toekomst worden. Maar tegelijk net de oplossingen bieden die nodig zijn. We moeten durven denken op lange termijn en visionair zijn. Energie moet niet alleen groen, maar vooral ook slim zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te investeren in smart grids, e-mobility en opslag van energie. Ook met deze slimme oplossingen zal de vraag naar energie erg groot blijven. Gelukkig bevat onze Noordzee veel ruimte en eindeloze mogelijkheden om energie te produceren. Onze energie in de toekomst zal dus vooral ook blauw zijn. 

Noordzee als blauwe energiecentrale

Naast windenergie op zee moeten we ook durven investeren in andere blauwe energievormen, zoals getijden- en golfenergie. En waarom creëren we naast energieopslag op land dit ook niet op zee? Bijvoorbeeld via een energie-atol. Wanneer er geen wind is, laten we het bassin vullen met zeewater en drijven we turbines aan. Zo verzekeren we een constante productie van energie op zee. 

We maken van onze Noordzee een blauwe energiecentrale. En laten haar een doorslaggevende rol spelen bij de transitie naar hernieuwbare energie en de toekomstige energie-mix in België. 

Het is tijd voor nieuwe dromers, durvers en doeners. 

En wie weet waar we binnen 10 jaar staan.

Nathalie Oosterlinck
CEO Rentel

Maak van onze Noordzee een blauwe energiecentrale