{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Operationeel en onderhoud

placeholder

Monitoring en onderhoud van het windpark

Het Rentel windpark zal minimum 20 jaar stroom leveren aan het nationale elektriciteitsnet. In deze periode worden de verschillende elementen gemonitord, onderhouden en geoptimaliseerd.

  1. Levering van schone windenergie aan de Belgische markt.
  2. Optimaliseren van de productie van de windturbines op zee.
  3. Monitoren en onderhouden van de elektrische infrastructuur: windturbines, funderingen, kabels en computergestuurde systemen.
  4. Onderzoeken en monitoren van de ecologische impact van de windturbines op zee.

Alle monitorings- en onderhoudsinspanningen tijdens de operationele fase zijn preventief of correctief en hebben als doel de efficiëntie van het Rentel windpark en de bevoorrading van de nationale elektriciteitsnet optimaal te houden.

Zwerfvuil verzamelen uit de Noordzee

Meer dan 8 miljoen ton zwerfvuil komt jaarlijks in de oceanen terecht. Dit zwerfvuil vormt een van de grootste bedreigingen voor het zeeleven. Het Seamade windpark wil bewust bijdragen aan een propere zee en neemt daarom deel aan het ‘Fishing for Litter project’.

Onderhoudstechnici die van en naar het Seamade windpark varen, nemen big-bags (grote vuilniszakken) mee aan boord en verzamelen zwerfvuil uit het water. Bij terugkomst in de haven van Oostende, plaatsen de onderhoudstechnici de big-bags op de kade waar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt.

placeholder