{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ontwikkeling en besluitvorming

Projectfasen

De bouw van een offshore windpark is het resultaat van een lang en complex proces, dat in een 3-tal fasen kan worden opgesplitst:

1. Ontwikkeling en besluitvorming

2. Productie en installatie

3. Operations en onderhoud

placeholder
placeholder

Studies en besluitvorming 

Tijdens de ontwikkelingsfase worden er diverse studies uitgevoerd en neemt Rentel samen met diverse stakeholders de nodige stappen die leiden tot de juiste beslissingen: 

  • Toekenning van de concessie: toewijzing van de concessiezone in functie van milieuaspecten, opstellen van een voorontwerp tot businessplan, aannemers en toeleveranciers identificeren, opstart van de projectplanning. 
  • Haalbaarheidsstudie: het uitvoeren van windsimulaties, lay-out bepalen van het windpark, beoordeling van de risico's, opstellen zakenmodellen, raadpleging en onderhandelingen met overheden. 
  • Vergunningen: uitvoering studies betreffende milieu-impact, indienen en verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot zeevaart en luchtvaart bij de federale en regionale autoriteiten. 
  • Ontwerp: ontwikkeling van funderingen en offshore transformatorplatformen, onderzoek naar geofysische en geotechnische aspecten, certificering van ontwerp door onafhankelijk orgaan. 
  • Financiering: verkrijgen van eigen vermogen en aandeelhouderssteun, financiering via extern kapitaal door commerciële banken en ‘multilaterale’ partnerorganisaties.  
  • Aanbestedingen: uitvoeren van projectaanbestedingen, onderhandelen over en afsluiten van de contracten en blijvend focussen op interface management en risicobeperking.