{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat is offshore windenergie en
Waarom hebben we dit nodig?

Offshore windenergie betekent dat de wind op zee gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Het voordeel bestaat er onder meer uit dat de wind op zee sterker en constanter waait dan op land, wat resulteert in hogere en stabielere opbrengsten. Ondanks de gelimiteerde ruimte op zee, zijn er toch meer mogelijkheden voor het plaatsen van windmolenparken dan op land. Op zee kunnen we grotere windmolenparken bouwen, maar bovendien kunnen we de turbines op veel efficiëntere wijze plaatsen, wat uiteraard een positief effect heeft op de opbrengsten.

 

Offshore wind is dé toekomst

De groeiende wereldbevolking, gepaard met de klimaatverandering, creëert een groeiende nood aan betrouwbare en duurzame, maar ook hernieuwbare energie. Verdere ontwikkeling van de Belgische offshore windindustrie zal bovendien resulteren in een hogere energieonafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid. De offshore windindustrie biedt een oplossing voor deze actuele economische en ecologische uitdagingen.

Klimaatverandering

Offshore windenergie draagt in substantiële mate bij tot het behalen van de Europese doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie in de strijd tegen de klimaatopwarming. Offshore windenergie is een cruciaal onderdeel van de Belgische klimaatstrategie; zonder de offshore windmolenparken zou het behalen van de Belgische 2020-doelstellingen onmogelijk zijn.

 

Werkgelegenheid

De offshore windindustrie heeft al duizenden jobs gecreëerd in België en ook in de toekomst zullen er nog veel bijkomen. Terwijl we lokaal energie opwekken, gaan we ook lokale jobs creëren. De ontwikkeling en constructie van een gemiddeld offshore windmolenpark (ongeveer 300 MW) resulteert in volgende arbeidsplaatsen:

  • 1400 rechtstreekse en 1400 onrechtstreekse jobs tijdens de constructiefase
  • 100 permanente jobs gedurende het operationele leven van het windmolenpark

Economische groei

België wil zijn toppositie in de offshore windindustrie consolideren. Hoewel we lokaal investeren, versterken we gelijktijdig onze internationale marktpositie. Terwijl we onze kennis, expertise en innovatie exporteren, bouwen we aan een innovatieve, industriële sector die resulteert in jobcreatie en economische welvaart. Met de juiste aanpak kan offshore wind één van de meest dynamische industrieën in België worden, zodat we toekomstige innovaties kunnen blijven sturen.